5 Ocak 2014 Pazar

AB'NİN GENİŞLEMESİ VE DERİNLEŞMESİ

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun kuruluşunun ardından 1957 de kurucu devletler olan Altılar(Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) yeniden bir araya gelerek Roma Antlaşmasını imzalıyorlar. Böylece AKÇT'nin yanında AET ve EURATOM un da kurulmasını öngörüyorlar.Ancak bu aşama da görüş farklılıkları ortaya çıkıyor ve İngiltere topluluğa dahil olmadan önce serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını istiyor.
Fakat kurucu devletler bu fikri kabul etmeyince İngiltere kendi serbest ticaret bölgesini oluşturarak EFTA'yı kurduğunu açıklıyor.EFTA ya İsveç, Norveç, Danimarka, Portekiz, Avusturya da dahil oluyor.
AKÇT ise ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalar da bulunurken genişlemelere de yer veriyor. Gelin Avrupa Birliği'ni oluşturan 28 ülke nasıl Birliğe dahil olmuş birlikte göz atalım;