28 Aralık 2013 Cumartesi

AB'nin Doğum Çığlığı: AKÇT

II.Dünya Savaşının Ardından..

     İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan II.Dünya Savaşı sonrası yoksullaşan Avrupa ülkeleri özellikle Fransa ve Almanya yıkımın etkisiyle intiharın eşiğindeydi. 5 buçuk yıl süren savaşta ölen 40 milyondan fazla insanın yarısından çoğu Avrupa'daydı. Ancak savaşın verdiği zayiat yalnızca Avrupa ülkelerini değil Sovyetler Birliği'ni de derinden etkilemiş en çok can kaybı SSCB de yaşanmıştı.
Savaş uzun yılların ürünü olan alt yapıyı yerle bir etmiş özellikle kıta Avrupasında yollar, köprüler ve su kaynaklarının büyük bölümü tahrip  edilmişti. Tarım alanları patlamamış mayınlarla dolu olduğundan ekonomik istikrarsızlığın yanında tarım alanlarının kullanılamıyor olması gıda alanında büyük yetersizlikler meydana getirdi. Batı Avrupa mal ve hizmet satarak karşılığında Doğu Avrupa ülkelerinden gıda maddeleri alma imkanını SSCB dolayısıyla yitirdi. Avrupa'da olağanüstü bir enflasyon yaşanıyordu ve çoğu ülkede sigara, kahve ve çikolata paradan daha geçerli değişim araçlarıydı.